STRONA DLA KONFERENCJI AZJATYCKIEJ
EurASEAA POZNAŃ

Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów Azji południowo-wschodniej (w skrócie EurASEAA). Organizatorem całego wydarzenia był Instytut Archeologii Uniwersytet Adam Mickiewicz w Poznaniu. W konferencji brali udział archeolodzy, profesorowie, historycy sztuki.